Uncategorized

ตัวอย่าง คนที่รับว่ามีศีลของจริงนั้น ถือว่าศีลข้อสองคือ

ตัวอย่าง คนที่รับว่ามีศีลของจริงนั้น ถือว่าศีลข้อสองคือ เว้นจากการเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ สมาทานเว้นเป็นปกติ เป็นประจำใจ ไม่ว่าจะเงินมากหรือเงินน้อย มีโอกาสหรือไม่มี คนแบบนี้จะไม่หยิบฉวย ไม่เอาของที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยความแห่งขโมย ทั้งไม่หาช่องโหว่ของศีลหรือของกฎหมาย แบบหน้าด้าน ทั้งไม่วางแผนให้คนอื่นทำด้วย อยู่แบบบริสุทธิ์ใจทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง คนแบบนี้ แม้เทวดาก็แซ่ซ้องสาธุการ แม้พรหมก็สรรเสริญ ว่าเป็นผู้มีศีลมั่นคง มีศีลมีธรรมจริง ไปทางไหนไม่ตกอับ ไม่อดอยากยากแค้น เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาย่อมทราบ ตนเองก็รู้ว่ามีดีอยู่ที่ใจ ถึงไม่บอกใครตัวเองก็รู้ว่าเรานี่แหละคนดี ความมั่นใจได้ ไว้ไจได้ เป็นที่วางใจแก่คนทั่วไปยิ่งนานไป ใจยิ่งเข้มแข็ง ศีลธรรมในตัวเองก็เข้มแข็ง กลายเป็นตบะเดชะ เป็นกำลังจิตกำลังใจ ให้พัฒนาตัวเองสู้ธรรมชั้นสูงขึ้นไป ศีลจึงเป็นเหมือนสะพานทอดตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงที่สุดของใจ

 

 ข้อแรกที่บ่งบอกว่า เป็นผู้มีใจของพระอริยะก็คือความเป็นคนใจกว้าง ไม่ถือสาความกับเรื่องราวเล็กๆน้อยๆ และไม่ถือสาเรื่องราวอันเป็นโลกธรรม เรียกง่ายๆว่า เบื้องต้นของการฝึก เป็นพระอริยะก็คือฝึกเป็นคนใจกว้าง ไม่เป็นคนใจแคบ

 

ลองถาใจตัวเองดูเถิดว่า ในการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรานั้น เราใจกว้างกับเพื่อนมนุษย์มากน้อยแค่ไหน ผู้มีใจกว้างไม่ถือสาความกับเรื่องราวต่างๆ ยอมประพฤติตนดุจดั่งผ้าขี้ริ้ว ถึงจะมอมแมม แต่ผ้าขี้ริ้วได้รู้ตัวเองดีว่าประโยชน์สามารถเช็คจัดถูสิ่งสกปรกออกได้ ดังผ้าขี้ริ้วมีดีหลายอย่าง คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนย่อมเปรียบตัวเองดั่งผ้าขี้ริ้ว

  1. ผ้าขี้ริ้วไม่ถือตัวว่าดีเลิศกว่าเขา หรือกว่าใคร เพราะตัวเองเป็นแค่ผ้าขี้ริ้ว ผ้าเก่าสกปรก
  2. ขี้ริ้วไม้ตองปริปากบ่นว่าต้องเช็คถูสิ่งสกปรกเพราว่าตัวเองอยู่กับสิ่งสกปรกอยู่แล้ว
  3. ผ้าขี้ริ้วไม่โกรธ ไม่ทะเลาะกับใครเพราะว่าตัวเองเป็นผ้ามกปรก ใครเหยียบย่ำก็ไม่โกรธ ไม่ถือสาเพราะว่าตนเองเป็นผ้าสกปรกมีหน้าที่ต้องถูกเหยียบย่ำอยู่แล้ว
  4. ผ้าขี้ริ้วไม่ต้องขอโทษใครเพราะไม่ทำให้ใครเดือดร้อน

ผ้าหวังความเจริญทางจิตใจควรจำคุณของผ้าขี้ริ้วให้ดี

มัททะวัง ความอ่อนโยน

ข้อที่ ๕ “มัททะวัง”

มัททะวัง…มัทวะ แปลว่า ความอ่อนโยน ความอ่อนโยนภายนอก…คือความอ่อนโยนต่อบุคคลซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นการสร้างสรรค์ซึ่งความรัก ความสามัคคี นี้ก็เป็นความอ่อนโยนภายนอกและความอ่อนโยนภายใน…คือความอ่อนโยนของจิตใจ คือจิตที่อบรมไว้ดีแล้ว มีความเหมาะสม ถูกต้อง อ่อนโยน พร้อมที่จะใช้ทำหน้าที่ใดๆก็ได้ เหมื่อขี้ผึ้งที่อ่อนดีแล้วจะปั้นเป็นอะไรก็ได้ จิตใจที่อ่อนโยนแล้ว…เหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรมะอันสูงขึ้นไปได้ทุกอย่าง ทุกประการ จนสำเร็จประโยชน์

ข้อที่ ๖ “ตะปัง”

ตะปะ…ตะบะ โดยปกติหมายถึงวิริยะ ความพากพียร ความบากบั่น ความก้าวหน้า ความไม่ถอยหลัง…ความไม่หยุดอยู่กับที่ มีคุณสมบัติเผาผลาญกิเลสและความชั่วโดยประการทั้งปวงในที่นี้ จะระบุไปยังสิ่งที่เรียกว่า… อิทธิบาท ทั้ง ๔ ประการก็ได้ เป็นตะบะเผาผลาญกิเลส

ข้อที่ ๗ “อักโกธัง”

อักโกธัง…ไม่โกรธ ตัวหนังสือแปลว่า ไม่กำเริบ ไม่มีความกำเริบภายใน คือกลุ้มอยู่ในใจ ไม่มีความกำเริบภายนอก… คือปประทุษร้ายบุคคลอื่น ไม่กำเริบภายใน ไม่กำเริบทั้งภายนอก เรียกว่า…อักโกธัง ทุกคนก็รู้จักได้ง่าย ไม่ต้องอธิบาย

ข้อที่ ๘ “อวิหิงสา”

อวิหิงสา..ไม่เบียดเบียน ไม่มีการกระทำอันเบียนเบียน… อันกระทบกระทั่งตนเองหรือผู้อื่น เบียนเบียนผู้อื่นนั้นรู้จักกันดี แต่เบียดเบียนตนเองนี้… บางทีก็ไม่ค่อยรู่จัก คือถ้าเป็นการทำตนเองให้ลำบากเปล่าๆ ก็เป็นการเบียนเบียนตนเอง เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำ ไม่จำเป็นจะต้องทำตนเองให้ลำบาง…เหมือนที่ทำกันเกินกว่าเหตุ ทำแต่พอดีก็ไม่ต้องมีความลำบาก ถึงจะมีความลำบากก็ไม่ใช่ว่า เป็นความลำบากที่ว่า เหลือที่จะทนทานหรือกระทำได้

ข้อที่ ๙ “ ขันติ”

ขันติ…อดทน รอได้ คอยได้ คำนี้บางทีก็แปลว่าความสมควร มันก็มีความหมายเดียวนั้นแหละ เพราะเราอดทนได้ คอยได้ ก็สมควรแก้เป็นผู้ที่จะทำอะไรสำเร็จ ถ้าไม่อดทน รอไม่ได้ คอยไม่ได้ … ก็เป็นบ้าตลอดเวลา ยิ่งเป็นผู้ใหญ่เท่าไร… จะยิ่งต้องอดทนเท่านั้น

ข้อที่ ๑๐ “อะวิโรธะนัง”

อะวิโรธนะ แปลว่า ความไม่มีอะไรพิรุธ ไม่มีอะไรวิรุธ หรือ พิรุธ คือความไม่ผิดไปจากแนวแห่งความถูกต้อง ที่นำมาซึ่งความผิดพลาด คือ อันตราย หรือ ทุกข์โทษโดยประการทั้งปวง อวิโรธนะ… แปลว่า ไม่มีอะไรพิรุธ คือ ผิดไปจากทางที่ควรจะเป็น

สติทำให้บรรลุผลที่สมบูรณ์

สติทำให้บรรลุผลที่สมบูรณ์

“นักศึกษาจำเป็นต้องทำสติ หรือตั้งสติ ความระลึกนี้ไว้ให้มั่นเสมอ เพื่อให้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ผ่านพบอย่างครบครันและชัดเจน จักได้สามารถจับเหตุจับผล จับหลักการได้ถูกต้องตั้งแต่ต้นข้อใดที่มิใช่ควาทรงจำก็คัดออกไป ข้อใดที่เป็นประโยชน์ก็จดจำสะสมไว้ในความทรงจำ

อีกประการหนึ่ง เมื่อปฏิบัติหน้าที่หรือกิจการงานใดๆ จำเป็นต้องมีสติควบคุมกำกับโดยตลอด จักได้ทราบแน่ชัดว่ากำลังทำสิ่งใดอยู่และควรจะต้องนำวิชาความรู้ข้อใด วิธีการ มาใช้ปฏิบัติให้ ถูกต้องเหมาะสมทุกขั้นตอน เพื่อให้งานที่ปฏิบัตินั้นบรรลุผลประโยชน์ไม่มีจ้อบกพร่องและผิดพลาด”

 

ปฏิบัติธรรม มิใช่ของยาก

“ความจริงการปฏิบัติพระพุทธศาสนาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น ไม่ใช่ของ ยาก แต่ละคนทำได้ทั้งนั้น แต่ว่าจะต้องมีความตั้งใจ

เมื่อเราอยากที่จะปฏิบัติธรรม เมื่อมีความอยากแล้ว ก็หมายความว่าเราอยากที่ปฏิบัติ ถ้าเราสนใจพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนา เริ่มสนใจก็เริ่มทำได้แล้วเพราะ ว่าถ้าคนเราไม่อยากปฏิบัติ ขี้เกียจปฏิบัติ หรือไม่คิดอ่านที่จะปฏิบัติก็ย่อมไม่ได้ปฏิบัติแล้ว ความมืดก็ครอบคลุมเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟ แต่ถ้าเราอยากขึ้นมา และเห็นว่าศาสนานี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็ย่อมเป็นการเปิดไฟ แม้จะริบหรี่ก็เป็นความสว่างให้เห็น”

 

ตามรอย พระยุคลบาท


โดยทศพิธราชธรรม

สำหรับคำว่าประมุข มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นพระประมุข นี่ก็หมายความว่า เป็นผู้นำ ทำอย่างไรเสีย คำว่าประมุขนี้ก็ต้องแปลว่าผู้นำ คำว่า ป แปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้น มุขะ แปลว่าหน้า ปะมุขะ หน่วยออกหน้าทั้งหมดทั้งสิ้น มันคือลักษณะแห่งผู้นำนั่นเอง ถือเอาความหมายของคำว่าผู้นำให้ถูกต้องไม่จำเป็นจะต้องถือเป็นคำเลวร้าย ซึ่งอีกความหมายหนึ่งผู้นำแห่งทุรราชนั้นเป็นอีกความหมายหนึ่ง เดี๋ยวนี้ นำอย่างสัตบุรุษ อย่างผู้มีคุณธรรมเป็นผู้นำ ปะมุขะไม่มีทางจะแปลเป็นอย่างอื่น นอกจากแปลว่า ผู้นำเรามีหลักเกณฑ์ว่า ระบบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ก็คือ มีการเป็นผู้นำ แต่แล้วมันก็กระทบความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งคือว่ารัฐธรรมนูญมิได้ถวายพระราชอำนาจในการเป็นผู้นำโดยประการทั้งปวงยังควบคุมอยู่บางอย่าง แต่ถึงอย่างนั้นก้ไม่สูญเสียการเป็นผู้นำเพราะว่ามีการนำได้อีกหลายทางหลายอย่าง หลายประการ แม้จะไม่มีอำนาจในทางการเมืองสมบูรณ์แต่ก็มีโอกาสที่จะนำในทางเศรษฐกิจ ในทางพัฒนา ในทางวัฒนธรรม ในทางการศึกา อะไรๆซึ่งดีไปกว่าการเมืองซึ่งเป้นเรื่องหลอกลวง เรียกว่าเป็นผู้นำในทางวิญญาณ เป็นผู้นำในทางวิญญาณ ตามรอยพระยุคึลบาท ฟังดูให้ดีๆว่า การทำให้เกิดความถุกต้องในทางจิตในการดำเนินชีวิตนี่เป็นการนำในทางวิญญารเราทั้งหลายสามารถที่จะถวายโอกาส หรือ ทำให้เกิดโอกาส จนพระประมุขแห่งชาติสามารถจะนำได้ อย่างเต้มที่ ครบถ้วนทุกอย่าง ที่จะทำให้เกิดความสุขความเจริย เราทั้งหลายสามารถทำให้เกิดโอกาสแก่การนำโอกาสนั้นถวายแด่ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารแห่งประเทศไทย จะได้ทรงนำได้ตามพระราชประสงค์ พระราชประสงค์ใดๆ ล้วนแต่เป็นพระราชประสงค์ที่ดี ที่ถูกต้อง เราก็ถวายโอกาสแห่งการนำอันถูกต้อง และเราก็ถือโอกาสประพฤติธรรมอย่างถูกต้อง คือ ประพฤติตามพระองคื ในการบำเพ็ยทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรม แม้ว่าทศพิธราชธรรม จะมีชื่อเรียก ธรรมะสำหรับพระราชา แต่ประชาชน พสกนิกรทั้งหลาย ก็สามารถนำมาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติได้ เมื่อประพฤติตามนั่นแหละ จะเกิดโอกาสมากมายสะดวกดายในการที่พระองค์ทรงดำรงอยู่ใน ทศพิธราชธรรม ทำให้มีทศพิธราชธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองบ้านเมืองง บ้านเมืองนี้เต็มไปด้วยทศพิธราชธรรม ขอให้มองกันให้ดีๆว่า ทศพิธราชธรรมนั้น จะสามารถคุ้มครองบ้านเมืองป้องกันบ้านเมือง พัฒนาบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นธรรมะที่จะช่วยได้จริง

ธรรมะคือหน้าที่ หน้าที่คือธรรมะ คำว่าธรรมะ ธรรมะนี้แปลว่า หน้าที่ อย่าสอนลูกเด็กๆแต่เพียงว่าธรรมะนั้นคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จงสอนให้เขารู้ว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องหน้าที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบหน้าที่ ที่จะต้องทำเพื่อความดับทุกขืโดยประการทั้งปวง พระธรรม คือระบบหน้าที่ทั้งหมด ทั้งในแง่ของการศึกาปฏิบัติ และผลของการปฏิบัติพระธรรมคือผลของหน้าที่ที่ประพฤติดีแล้ว ส่วนพระสงฆ์ ก็คือผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ประสบความสำเร็จ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่มีอะไร นอกจากเกี่ยวกับหน้าที่ รู้เรื่องหน้าที่ ปฏบัติหน้าที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่คำว่า ธรรม ธรรม มีความหมายนี้ หน้าที่นั้นเป็นสิ่งสูงสุด จนถึงกับพระพุทืธเจ้าทุกพระองค์เคารพหน้าที่ เรียกว่า เคารพธรรม คือเคารพหน้าที่ของท่านกล่าวคือระบบการดับทุกข์ได้อย่างไร ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ตรัสรู้นั้นท่านเคารพ ความข้อนี้ พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสยืนยันไว้เอง ในเมื่อตัรัสรู้แล้วใหม่ๆ ประกาศก้องว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ เคารพพระธรรม ทั้งในอดีต ทั้งปัจจุบัน ทั้งในอนาคต